Podzimní rovnodennost 2019 – s Antalii, Ramonou Siringlen a Avou Chrtkovou

Aktivace portálů a práce s krystaly