TERAPIE, PŘEDÁNÍ – osobní setkání

Každé setkání a předání, léčení, aktivace, rozpomenutí je ojedinělé a výjimečné. Předání nikdy není stejné, neboť každý z nás má jiný příběh, nese jinou esenci a je propojený s jinými světy. Slovy se nedá vyjádřit, co vše se při tomto předání může dít. Pokud se máme setkat, budeme vedeni a setkáme se.

– První předání 60 minut, osobní setkání Praha:   2200 Kč
– Druhé a další setkání:   1100 Kč

(Skype konzultace v momentálních energiích je pro ty, se kterými jsem se již setkala)

KRYSTALOVÁ TERAPIE 

Setkaní a léčení, aktivace ve spolupráci s krystalickým Vědomím, mistry, kteří jsou vyvoleni pro tuto osobní práci s lidmi. Poskytují léčení, harmonizaci a aktivaci světelnými paprsky a vibracemi, které nesou a působí jak na fyzických, buněčných světelných a DNA zdrojových úrovních.

První terapie:   2200 Kč
Druhá a další terapie:   1100 Kč

DUCHOVNÍ JMÉNO

– Duchovní jméno již nestahuji. Doba plyne tak rychle, stáváme se součástí multidimenzionálního osobního portálu, který můžeme vnímat jako NadDuši, která je propojena se Zdrojem, ze kterého pochází, do kterého se navrátí.

Ta má barvy, má pohyb, světlo, vibrace, paprsky, zvuky, geometrii, symboly, kódy… není to jen jméno a jeho vibrace, které ve svém fyzickém vyřčení je velmi omezující. Nechci předávat jen část toho, co jste Vy jako celek a jako jediní si všechny tyto příchutě můžete stáhnout, pocítit, jimi BÝT.


* Pokud jakákoliv duše momentálně nemá finanční hojnost nebo jste v životní nouzi, napište mi, ráda si přečtu váš příběh a společně se domluvíme, jak vám mohu pomoci.


Budu se těšit na setkání, společnou Práci, Předání informací a především váš Posun.

S láskou, bezpodmínečností a vděčností ke Všemu a Všem

Hana Sahhu-Arah