KONZULTACE – osobní setkání, či Skype

Mnoho duší cítí volání rozpomenutí se a naplnění svého poslání. Nahlédnutí do svého hvězdného původu, poslání duše. Otevírá se komunikace s Vyššími Já, Světelnými bytostmi, setkání s duchovní rodinou a plné přijetí naší síly zde na Zemi…ale také ukončení kolektivních energií skupin, které vznikly mimo Zemi, propuštění veškerých omezení, které ještě jako duše v tento čas můžeme nést…

– První konzultace 60 minut, osobní setkání Praha nebo skype:   2200 Kč
– Druhá a další konzultace:   1100 Kč

OSOBNÍ TERAPIE, AKTIVACE, PŘEDÁNÍ V PRAZE

V prostoru Vesmírná Odysea v Praze přišlo mnoho nových technik a aktivací, jenž mají být předávány. Vše se řeší individuálně v danou chvíli na místě podle toho, co nám bude sděleno Průvodci a Světelnými pracovníky a co se ukáže jako aktuální.

Otevírají se nové možnosti v Nových enregiích, a tak dochází k předání zpráv ve světelené řeči, komunikace s rodinou Duše, Aktualizace vrstev a závojů nejen 3. oka, sejmutí energetických shluků, Předání osobních klíču a darů k otevření bran, předání channelingu a zpráv Průvodců, světelných bytostí a mnoho dalšího, jenž v přítomnosti u každého z nás přicházejí.

Tyto terapie jsou většinou pro ty, jenž prošli osobní konzultací, ale nechávám se vést a není to podmínkou.

– Osobní sezení Praha – Vesmírná Odysea:   2200 Kč

KRYSTALOVÁ TERAPIE 

Setkaní s krystalovými mistry, kteří jsou vyvoleni pro tuto osobní práci s lidmi. Poskytují léčení, harmonizaci a aktivaci světelnými paprsky a vibracemi, které neseou a působí na buněčných, světelných a DNA úrovních.

Můžeme se společně naladit vnímat jejich poselství a zprávy, které vám přinášejí. S sebou si můžete vzít i své krystaly, od kterých se chcete dozvědět, proč jsou s vámi na vaší cestě a v čem vám pomáhají…

První terapie:   2200 Kč
Druhá a další terapie:   1100 Kč

DUCHOVNÍ JMÉNO

Přišlo vedení předávat duchovní jméno, které je vaší částí, které k vám v akutálním období náleží, jméno jako síla, která tě provází, je tvou mantrou i ochranou, aktivuje v tobě spojení i buněčnou paměť. Stahuji jméno Vyššího Já, které je nyní aktivní součástí, jmen může přijít i více nebo mohou být propojená.

Vyšších Já je víc a po tomto jméně se ti může otevřít linie dalších jmen, tyto jména pak slučuje samotný váš Zdroj – NadDuše.

Jméno NadDuše by si měl každý stáhnout a fyzicky procítit každý z nás. Mohu být tvým Průvodcem a osobním setkání v portálu ti držet ti pole

– Stažení aktuálního duchovního jména –   1000 korun
– Stažení duchovního jména s předáním a popisem –   1.500 korun
– Jméno NadDuše osobní setkání Praha –   2.200 korun

OSOBNÍ KRYSTAL

Darem mi začaly do cesty přicházet osobní krystaly pro vás, které jsou připravené na společnou cestu a práci. Je mi velkou vděčností, že už jsem mnohým z vás našla váš osobní krystal a mohla tak být přítomna nádherných spojení a příběhů o tom, co vše se vám s krystaly událo a jak moc už vám pomohly – pomáhají. Pokud i ty cítíš, že tvůj krystal může přijít přeze mě, budu ráda, když mě kontaktuješ.

Individuální ceny dle společné domluvy

SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY

Pokud máš zájem uspořádat seminář, přednášku nebo vytvoření portálu na tvé akci, festivalu nebo vlastníš zajímavý prostor na tuto práci, bude mi potěšením domluvit se na spolupráci.


* Pokud jakákoliv duše momentálně nemá finanční hojnost nebo jste v životní nouzi, napište mi, ráda si přečtu váš příběh a společně se domluvíme, jak vám mohu pomoci.


Budu se těšit na setkání, společnou Práci, Předání informací a především váš Posun.

S láskou, bezpodmínečností a vděčností ke Všemu a Všem

Hana Sahhu-Arah