Vítej na stránkách hvězdné duše, které vznikly především pro to, aby jsi pochopil, že tvé Vědomí nezná hranic a že i ty nejvíc scifi představy mohou být realitou.

Každý zde na Zemi žijeme svůj příběh, máme nějakou minulost a prožili jsme určité zkušenosti, které z nás udělali přesně toho, kým nyní jsme. Nikdo nezažil věci tím stejným způsobem jako ty a nikdo necítí a nepřemýšlí stejně.

KAŽDÝ MÁ SVOU CESTU.

I když si to možná neuvědomuješ, tato Cesta Duše přesahuje hranice Země a tvé lidské příběhy…je to minulost, která je v tobě otisknutá, ke které máš přístup, aby ses na sebe mohl podívat z pravého – jiného úhlu pohledu a spatřit sebe jako bytost, kterou skutečně JSI.

I když jsi jako světelná bytost nebo stará Duše, která se rozhodla inkarnovat na Zemi zrovna nepřipadáš – zkus být vůči sobě a informacím otevřený. Vše má svůj správný čas a vše je vedeno, aby ti postupně zapadla celá skládačka.

V dnešní době, kde je přemíra informací, iluzí a manipulací je potřeba chtít znát Pravdu. Pravdu, kterou však nenalezneme nikde zvenku, ale v sobě. Pravdu o nás samých, kdo jsem, proč jsem tady, jaké je mé poslání, co mám tvořit a jak mohu být dobrou a lepší součástí mého života?

A kdo hledá – najde. Nebo je veden Vyšším Já k tomu, aby si rozpomněl…

Mnozí z nás mají jen velmi malé povědomí o tom, jak obrovský v sobě máme potenciál.

Mnoho z vás v tento čas zažívá aktivační období, začínají se ve tvém životě dík změny, které někdy mohou být těžké, ale vždy tě vedou k tomu pravému Cíli. Mnoho z vás se právě rozpomíná a zažívá nové zkušenosti, věci mezi nebem a Zemí, které si neumíte vysvětlit.

A tohle je část mého poslání – zprostředkovat bytostem POSUN.

Být průvodcem pro ty, kteří mě poznají… kteří cítí touhu a volání po společném SETKÁNÍ a práci, která se v přítomnosti zkrátka stane, pokud jsi připraven.

V hloubi svého srdce cítíme, že jsme pro něco stvořeni, cítíme touhu našeho srdce, silné vnitřní volání něco změnit…

Přišla vaše touha Rozpomenout si.

Nastal čas.